Free Korean Vietnamese Dictionary Apk Download

6645

Free Korean Vietnamese Dictionary Apk Download For PC Full

Korean Vietnamese Dictionary

Free Korean Vietnamese Dictionary Apk Download For PC Windows 7/8/10/XP.Korean Vietnamese Dictionary Apk Full Version Download for PC.Download Korean Vietnamese Dictionary Apps Latest Version for PC,Laptop,Windows.There have lost of free apps for pc just check Free YekMovie Apk Download.I think you will like Free SONGily Apk Download that will give you a fun time.If you like this apps for pc just try Free KrakenTV V2 Apk too.

Our site helps you to install Korean Vietnamese Dictionary Apps Games available on Google Play Store too.Just Download android Apps Games on desktop of your PC.If you like Korean Vietnamese Dictionary APK Just Download Free Xmovies8 Apk Apps too.Let’s show you show you how to run Korean Vietnamese Dictionary apps on pc windows.Just Download Korean Vietnamese Dictionary APK for PC Here.

Korean Vietnamese Dictionary Offline:

With nearly 50,000 Korean – Vietnamese words and over 22,000 Vietnamese – Korean, this is the most sufficient free Korean – Vietnamese, Vietnamese – Korean offline dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.

Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).

If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address [email protected]

Note: 
1. Click button Menu on device and select Korean -> Vietnamese or Vietnamese -> Korean to change dictionary (Default is Korean -> Vietnamese)
2. Please using with Korean keyboard
———–
Từ điển Hàn Việt Offline:

Với trên 50,000 từ Hàn Việt và gần 22,000 từ Việt Hàn, đây là bộ từ điển Hàn Việt, Việt Hàn offline miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.


Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra 
(History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).


Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ [email protected]

Chú ý:
1. Click nút Menu trên thiết bị và chọn Hàn -> Việt hoặc Việt -> Hàn để chọn từ điển cần dùng (Mặc định là từ điển Hàn -> Việt)
2. Bạn nên cài đặt bàn phím tiếng Hàn trước khi sử dụng chương trình này.

How To Play Korean Vietnamese Dictionary Apps On PC,Laptop,Tablet

1.Download and Install Android Emulator on PC,Laptop,Tablet.Click “Download Emulator” to download.

2.Run Android Emulator on PC, Laptop or Tablet.

3.Open Android Emulator for PC,Laptop,Tablet import the Korean Vietnamese Dictionary Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install Korean Vietnamese Dictionary APPS for PC Windows.Now you can play Korean Vietnamese Dictionary Apps Games on PC.

DOWNLOAD APK    DOWNLOAD EMULATOR